یاسمن یاسمن ، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 12 روز سن داره
محمد پارسامحمد پارسا، تا این لحظه: 8 سال و 4 ماه و 19 روز سن داره

فرشته های ناز زندگی ما

شیطنتهای محمد پارسا

سلام دوستان عزیزم الان که می نوشتم یاسمن خانم از خواب بیدار شد و اومد امروزیاسمن و محمد پارسا کمی سرما خوردند که به هر دوشون دارو دادم بهمین خاطر خوابیدند پارسا که فعلا خوابه البته با بابایش یاسمن هم مشغول شرارته از صبح که بیدار شدند دوباره شروع کردند یاسمن رفته بود انبار و کلمن اب و اورده بود و پر ابش کرده بود همین که خواسته درش را بزاره دیده نیست که با داد و بیداد اومد بله پارسای شیطونم در کلمن و برداشته و فرار کرده بود و وقتی بهش می گفتم بده ابجی داد میزد و نمی داد منم بهش اخم کردم به یاسمنم گفتم نگاش نکن مامان یه دفعه دیدم اومده خم شده تو صورتم می خنده می خواستم بغلش کنم بوسه بارونش کنم اما بروم نیوردم اومد جلوتر شروع کرد به بوس کرد...
28 دی 1391