یاسمن یاسمن ، تا این لحظه: 10 سال و 8 ماه و 12 روز سن داره
محمد پارسامحمد پارسا، تا این لحظه: 8 سال و 4 ماه و 19 روز سن داره

فرشته های ناز زندگی ما

بلای که امده بود واز بیخ گوشمون گذشت...

سلام دوستان عزیزم روز و روزگارتون خوش و در  پناه حق باشید  چند روز پیش موقع خواب احساس کردم یه بوی خاصی تو اتاق پیچیده اما توجه نکردم یعنی نفهمیدم چیه گفتم لابد داره از بیرون میاد دو روز بعد اتفاقی رفتم طرف بخاری دیدم دودکش بخاری سرده سرده وای بو  بوی گاز بوده و دود چه  بلای از سرمون گذشته بود اتفاقا اونروز یاسمن بغل بخاری خوابیده  بود خدا بهمون رحم کرد تو را خدا مواظب باشید شبها بخاریهاتون را چک کنید حالا خوبه اتاق ما در بسته نیست هوا توش رد و بدل میشه اگه از خونه های بود که بسته بود معلوم نبود چه بلای سرمون میومد  خدا یا شکرت  بخاری اتاق خواب هنوز تو سکته به سر می بره ما  هم از اونجا اوم...
6 دی 1394
1