فرشته های ناز زندگی ما

خاطرات نی نی های ناز ما

این پارسای شیطون...

وقتی اومدیم اتاق دیدیم وای این کاردستی یاسمن بود اینم اقای خرابکار یاسمن از حرصش بالا پایین می پرید و پارسا خونسرد می گفت باته فقط ببینید چقد رآروم کارش و انجام میده انگار نه انگار یاسمن داره گریه می کنه سلام دوستان عزیزم   ارزوی سلامتی براتون دارم چند  لحظه پیش  داشتم پیامها را تایید می کردم  یاسمن صدام کرد مامان بیا ببین چی درست  کردم رفتم ببینم گفت مامان عکس می گیری  عکس که گرفتم گفت مامان حالا  از خودم بگیر گفتم باشه رفتیم عکس بگیرم  وقتی اومدیم دیدیم پارسا کاردستی یاسمن و قیچی قیچی کرد...
27 خرداد 1394

ویروس لعنتی...

سلام دوستان عزیزم ایشالاه سالم و سلامت باشید این چند روزه در گیر ویروس لعنتی بودم که حسابی گرفتارم کرده بود   یاسمن دل درد کرده بود و تهوع کمی داشت سریع بردیمش دکتر و گفت ویروسه و باید سرم بزنه با یه امپول تو سرم تا خوب شه یاسمن با بابا رفته بود و وقتی خواستند سرم بزنند گفته بود نه من می خوام مامانم بیاد و اومدند و منم رفتم پیشش خدا را شکر خیلی اروم نشست و حتی از خجالتش خم به ابروم نیورد تا سرم و بهش وصل کردند اونجا تو اتاق تنها بودیم ازش عکس گرفتم بعدم قصه خاله سوسکه را براش خوندم تا قصه تموم شد سرم یاسمنم تموم شد  وقتی اومدیم خونه خوب بود اما از فرداش یبوست زیاد اذیتش می کرد و اصلا حالش خوب نبو...
22 خرداد 1394

دهکده وسف...

پارسا کنار عموسید (شوهر عمه اش)  و علی کوچولو پسر عمش اینم یه مار که تو جاده افتاده بود ماشین بهش زده بود اما زنده بود یاسمن و بابا در حال قدم زدن   سلام دوستان عزیزم امیدوارم روز و روزگارتون خوش و خرم باشه روز پنج شنبه ما رفتیم دهکده وسف که دهکده بسیار زیبایه   نزدیک روستای فردو که طبیعت بسیار زیبا و بکری داره هوای بسیار مطبوع و دلچسب   بچه ها حسابی بازی کردند  قطار بازی پارک بادی  ماشین سواری و قایقرانی هم بود که به اون نرسیدیم  متاسفانه سالهای پیش که می رفتیم اینجا پر بود از سبزه زار و میوه های مختلف گیل...
17 خرداد 1394

هی ییییییییییی...

سلام دوستان گل و عزیزم  خوش باشید و سلامت و تو این ساعت شب ایشالاه خوابهای خوش ببینید من بیچاره که از خواب موندم اینقد خوابم میاد دارم از خواب می میرم امروزیه سفر کوتاه داشتیم کرج چند تا عکس گرفتم حتما می زارم اما الان نه ای خدا مردم بس که این خمیازه های کشدار بیچارم کرده ایشالاه هیچ وقت جای من نباشید محتاج خواب و ناچار یبداری ساعت 2 بود که احساس کردم  دارم اذیت میشم و نمی تونم بخوابم چشمتون روز بد نبینه پاشدم که چراغ و روشن کردم دیدم بله اونیکه نذاشته بخوابم و مزاحم خوابمه اسمش و نبرم تو جام داره برا خودش جولون می ده چنان برق از چشمم پرید که انگار اژده های دو سر دیدم  که کاش اژدهای دو سر بود و اون موجود اح...
14 خرداد 1394

خدا بهمون رحم کرد...

سلام دوستان عزیزم ایشالاه که خوش و خرم و سلامت باشید دیروز  بعد از گذاشتن مطلب اینجا رفتم که کامنتهای دوستان عزیزم و تایید کنم که تازه شروع کرده بودم یاسمن بدو بدو اومد مامان بیا یه اهن رفته تو دماغ داداش اصلا نفهمیدم چکار کردم پام نای رفتن نداشت به زور خودم و بلند کردم و رفتم دیدم پارسا داره اروم  گریه می کنه می گه مامان اهن رفته تو دماغم خدایا این یعنی چی وقتی نگاه کردم یه چیز زرد  رنگ دیدم  که یه گوشش پیدا بود به زور جلوی خودم و گرفتم که گریه نکنم زنگ زدم همسایه بنده خدا سریع اومد پایین و زودی به همسرشون اقای شمشیری گفتند و ما را رسوند درمانگاه اونجا یه مریض تو بود بیرون نمیومد وای خدا دیگه داشتم می مردم ...
11 خرداد 1394

یه روز زیبا و به یاد موندنی ...

ورودی جمکران وقتی پارسا شیطنتش گل می کنه اینجا  تو حوض این عکس و یاسمن از پارسا گرفته البته پارسا هم از یاسمن گرفت که خیلی خراب بود نذاشتم سلام دوستان گل و مهربونم ارزو می کنم خوش  و خرم و سلامت باشید  به همراه خانواده گلتون    حالا از روز پنج شنبه بگم که ما  عصر  رفتیم بیرون و اصلا فکر رفتن به جمکران را نداشتیم اصلا جای دیگه قرار بود بریم اما نمی دونم چرا یه دفعه سر از جمکران در اوردیم   خیلی وقت بود شب  فرصت نشده بود بیایم جمکران از اون دور که گنبد قشنگ و نورانی مسجد نمایان میشه  یه حال و هوای&...
10 خرداد 1394

زمین فوتبال...

یاسمن در حال پرتاب کردن کاغذهای مچاله شده سلام دوستان عزیزم آرزو می کنم شاد و سلامت باشید دیروز وقتی رفتم تو اتاق با این صحنه مواجه شدم لباسها  وسط اتاق و کاغذهای گلوله شده لابلاشون و یاسمن و پارسا در حال توپ بازی و خنده وقتی دیدم خوشحالند چیزی بهشون نگفتم و چند تا عکس ازشون گرفتم و بعدم شروع کردم به جمع کردن عجب اوضاعی بود به یاسمن گفتم مامان کمک می کنی دختر قشنگم با کمال میل کمکم کرد اما پارسا شیطون کمک که نکرد که هیچ گفت( من استه تودم ادی توم اته ای بلش تن مامان خودش جمع می تنه)من خسته ام  ابجی ولش کن توام  خسته ای  مامان خودش جمع می کنه ...
4 خرداد 1394